PERSOONLIJKE AANPAK

In de privé-kliniek E:MC² houden de plastisch chirurgen volledige controle over de service waar u als patiënt recht op heeft.

Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de omkadering, aan de verblijfsfaciliteiten en aan de training van het personeel. Zonder daarom in te boeten aan medische kwaliteit of veiligheid gaan we de klassieke ziekenhuissfeer helemaal uit de weg. Voor ons bent u geen nummer, maar de persoon die we willen helpen. Uw behandeling moet bovenal een aangename ervaring blijven.

Wie na een behandeling wat langer wil uitrusten, kan via ons secretariaat een verblijfsarrangement regelen in het landelijke Deurle of in de prachtige stad Gent. Als u dat wil kunnen we tijdens uw verblijf zelfs toeristische
excursies en overnachtingen organiseren voor uw partner of gezin. En ook voor het transport naar ons centrum of terug huiswaarts kan u een beroep doen op ons secretariaat.

SPECIAAL GETRAIND PERSONEEL

Het personeel is extra gemotiveerd om u in de beste omstandigheden te begeleiden tijdens het traject van uw behandeling. Daarbij staan dezelfde zorgverleners in voor de eerste opvang, voor de persoonlijke assistentie tijdens de ingreep én voor de naverzorging. De patiënten ervaren dit als een enorme geruststelling.

In E:MC² werken uitsluitend anesthesisten met een ruime ervaring en speciale interesse in de plastische chirurgie, terwijl de plastisch chirurgen die voor de behandelingen tekenen, een bijzondere renommee genieten in hun vakgebied. Tijdens de ingrepen worden chirurg en anesthesist steeds bijgestaan door gekwalificeerde operatieverpleegkundigen en assistenten. In het E:MC² opereren uitsluitend erkende plastische chirurgen met bijzondere bekwaamheid in de esthetische chirurgie. Zij zijn allen lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie en genieten allen een uitmundende reputatie in binnen- en sommigen ook zelfs in het buitenland.

VERLOOP VAN EEN BEHANDELING

Op de dag van de ingreep wordt u vriendelijk opgevangen in ons centrum door een van onze verpleegsters. Zij zal u naar uw kamer begeleiden en u persoonlijk bijstaan tijdens de hele voorbereiding. Na aankomst zal de anesthesist de medische vragenlijst overlopen die u op voorhand hebt ingevuld. Ook uw plastisch chirurg komt voor de ingreep bij u, om de nodige huidmarkeringen aan te brengen en eventuele vragen te beantwoorden.

Na de ingreep verblijft u korte tijd in de ontwaakkamer. Uw vitale parameters worden gemonitord door de verpleegkundige, tot u door de anesthesist wakker genoeg wordt bevonden om terug te keren naar uw kamer.

Voor u E:MC² verlaat, komt de chirurg opnieuw bij u langs om zich ervan te vergewissen dat u het centrum veilig kan verlaten. Tot slot krijgt u van de verpleegster alle nodige instructies mee over wondzorg en medicatie. In de periode na uw ingreep kan u bij mogelijke dringende problemen te allen tijde uw chirurg bereiken op zijn persoonlijke mobilofoonnummer.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK